е-Каталог

 

Контакти

 

Петя Банкова – мениджер на проекта – 0882540594
Дилян Марков – автор – 0888323771

Електронна поща:

office@dilianmarkovstudio.com

 

 

 

Петя Банкова – Длъжностно лице по защита на данните
* Използва се само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от fine Art Photography by Dilian Markov в качеството му на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Електронна поща:

gdpr@dilianmarkovstudio.com *