Menu

Стенли и Локо 2001

Портрет на музиканта Стенли и неговата муза Локо, заснет за списание „За Мен“ 2001г.

Портрет на музиканта Стенли и неговата муза Локо, заснет от фотографа Дилян Марков за списание "За Мен" 2001г.