Menu

Стефка Костадинова 2004

Портрет на свотовната рекордиорка на висок скок и председател на БОК Стефка Костадинова, заснет 2004г.

Портрет на свотовната рекордиорка на висок скок и председател на БОК Стефка Костадинова, заснет от фотографа Дилян Марков 2004г.