Menu

Bond style

client: magazine Beauty holic
styling: Huben Hubenov
make-up & hairdresser: Slav
Models: Xristina and Trayko from Ivet Fashion