Menu

Vesela Morova

Jazz&BosaNova VOCALIST

Видео с дължина до 15 сек. във формат 9/16 – вертикален, подходящ за „story“ в инстаграм и фейсбук.

Същото видео във формат 4/5 – вертикален, подходящ за публикации във Feed в инстаграм и фейсбук.