е-Каталог

 

Обработване, съхранението и използване на лични данни от “ fine Art Photography by Dilian Markov ”

 

Електронна страница за авторска фотография на Дилян Марков обработва, съхранява и използва личните данни на потребителите си ръководейки се от GDPR (General Data Protection Regulation) новият Общ регламент на Европейския съюз за защитата на данните (ОРЗД) от 27 април 2016 година. С който се регулира обработването, съхранението и използването на лични данни на физически лица от други лица, дружества или организации.


Вие, като наши потребители предоставяте за обработване, съхранение и използване личните ви данни по собствена воля и желание, за да имате достъп до цялостната функционалност на електронната ни страница.


Ние имаме достъп до вашите лични данни по следните начини:


1.

Чрез попълването им в електронната форма за контакт.
Те се подават до нас лично от вас посредством електронната форма и служат само и единствено за действия с конкретно избрана от вас фотография или подаръчен ваучер. След приключване на нашите взаимоотношения същите се изтриват. Тяхното съхранение е вазможно само ако сте изразили такова желание и сте оказали за какво да се използват. Например предоставяне на иформация по имейл за бъдещи мой творби или друго упоменато от вас.
Аз си запазвам правото да откажа тяхното обработване, съхранение и използнате ако сметна, че същите са в разрез с управлението на електронната страница и предоставяните от нея услуги.


2.

Чрез използването на трети страни.
Електронната ни страница използа Facebook Pixel и предоставените от него възможности, за да можем да ви предоставим по цялостно изживяване.Управление относно подаване на вашите данни, чрез Facebook Pixel може да извършвате на вашето устройство посредствам настройке на използвания от вас браузер. Предприемайки такова действие е възможно някои наши услуги и функции изобщо да не работят.